Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. review one's settings = przegląd czyjś ustawienie review one's settings
2. update one's settings = aktualizacja czyjś ustawienie update one's settings
3. use settings = ustawienie wykorzystania use settings
5. setting is supported = ustawienie jest poparte setting is supported
7. make a setting = marki ustawienie make a setting
8. include settings = obejmuj ustawienie include settings
9. use in settings = wykorzystanie w ustawienie use in settings
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.