"include settings" — Słownik kolokacji angielskich

include settings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj ustawienie
  1. include czasownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His work includes landscapes, buildings, marine settings, human subjects and animals.

powered by  eTutor logo