"update one's settings" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualizacja czyjś ustawienie
  1. update czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new creators updated the strip's settings and characters for a modern audience, giving Annie a new hairdo and jeans rather than her trademark dress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo