"setting is supported" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie jest poparte
  1. support czasownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Your browser or your browser's settings are not supported.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo