"make a setting" — Słownik kolokacji angielskich

make a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki ustawienie
  1. make czasownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This would make a good setting for an angel, if the wind were not too high.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo