"provide settings" — Słownik kolokacji angielskich

provide settings kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide a setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij ustawienie
  1. provide czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These centers provide a social setting for people who might otherwise be alone.

powered by  eTutor logo