"provide a setting" — Słownik kolokacji angielskich

provide a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij ustawienie
  1. provide czasownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These centers provide a social setting for people who might otherwise be alone.

powered by  eTutor logo