"setting used" — Słownik kolokacji angielskich

setting used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use settings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie użyło
  1. use czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, Brooks decided not to use historical settings like these works.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo