"create a setting" — Słownik kolokacji angielskich

create a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz scenerię
  1. create czasownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We created a setting in which there was no physical way out without an agreement."

powered by  eTutor logo