"change the setting" — Słownik kolokacji angielskich

change the setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmień ustawienie
  1. change czasownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The mass media technology, including computers, changes the setting of the city.

powered by  eTutor logo