"change settings" — Słownik kolokacji angielskich

change settings kolokacja
Popularniejsza odmiana: change the setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie zmiany
  1. change czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mass media technology, including computers, changes the setting of the city.

powered by  eTutor logo