"in one's setting" — Słownik kolokacji angielskich

in one's setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś ustawienie
  1. in przyimek + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And I have found my way in a new setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo