ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison setting" — Słownik kolokacji angielskich

prison setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie w więzieniu
  1. prison rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prison setting can clearly be distinguished from that of the Canadian Forces.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo