"setting takes" — Słownik kolokacji angielskich

setting takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie wymaga
  1. setting rzeczownik + take czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The setting takes place outdoors, a tree is behind the altar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo