"with the setting" — Słownik kolokacji angielskich

with the setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: with settings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ustawieniem
  1. with przyimek + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If your book is a success, you will want to write others with the same setting.

    Podobne kolokacje: