ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"due to one's setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu czyjś ustawienie
  1. due przyimek + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The station was designed to be very secure, with auto-locking, reinforced doors, partially due to its rural setting and overnight unattended operation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo