"of setting" — Słownik kolokacji angielskich

of setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: of settings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ustawienia
  1. of przyimek + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    That he needs a rest and maybe a change of setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo