"into a setting" — Słownik kolokacji angielskich

into a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do ustawienia
  1. into przyimek + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Or simply head into settings if your device is running 4.0.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo