"setting offers" — Słownik kolokacji angielskich

setting offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie daje
  1. setting rzeczownik + offer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No matter which room you choose, the setting offers the essence of Manhattan glamour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo