"bucolic setting" — Słownik kolokacji angielskich

bucolic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie bukoliki
  1. bucolic przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A world that has vanished elsewhere still lives on in this bucolic setting.

    Podobne kolokacje: