"write a setting" — Słownik kolokacji angielskich

write a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz ustawienie
  1. write czasownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It goes on to mention that Baumfelder had written several oratorios, and a setting of the 40th Psalm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo