"setting ranges" — Słownik kolokacji angielskich

setting ranges kolokacja
Popularniejsza odmiana: setting ranging
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawiając zakresy
  1. setting rzeczownik + range czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such settings range from private homes to after-school programs.

    Podobne kolokacje: