"setting consists" — Słownik kolokacji angielskich

setting consists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie składa się
  1. setting rzeczownik + consist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This particular setting of the requiem Mass consists of seven movements:

    Podobne kolokacje: