"diverse setting" — Słownik kolokacji angielskich

diverse setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmienne ustawienie
  1. diverse przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It needs to be robust across different products, and in diverse settings.

    Podobne kolokacje: