"community setting" — Słownik kolokacji angielskich

community setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustalenie społeczne
  1. community rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Research shows most people make more progress in a community setting.