"similar setting" — Słownik kolokacji angielskich

similar setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobne ustawienie
  1. similar przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Page 10 gives similar settings for "music club" to "small and bright."

    Podobne kolokacje: