"park-like setting" — Słownik kolokacji angielskich

park-like setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria w stylu park
  1. park-like przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Behind the library is the park-like setting of the central campus mall.

    Podobne kolokacje: