"offer in a setting" — Słownik kolokacji angielskich

offer in a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaoferuj w ustawieniu
  1. offer czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Rossmount offers good food in an intimate setting; $37 for two.

    Podobne kolokacje: