"setting seems" — Słownik kolokacji angielskich

setting seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie wydaje się
  1. setting rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The setting of the cubes seemed to have been her mission.

    Podobne kolokacje: