ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. picture book = książka z obrazkami picture book
2. picture caption = podpis obrazu picture caption
3. Picture Show = Obraz Widowisko Picture Show
  • Available from the Academy of Motion Picture Arts and Sciences archives.
  • He joined the Academy of Motion Picture Arts and Sciences in 1977.
  • Academy of Motion Picture Arts and Sciences, oscars.org (official website).
  • It was from the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
  • It is given each year by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
  • The awards have been given by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences since 1929.
  • According to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, that makes it a television movie.
  • In 2006 he joined the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
  • We wonder, what is the Academy of Motion Picture Arts and Sciences trying to tell us?
  • The Academy of Motion Picture Arts and Sciences is even now looking into the matter.
6. Rocky Horror Picture Show = Rocky Obraz grozy Widowisko Rocky Horror Picture Show
7. picture magazine = magazyn obrazu picture magazine
(4) quality, format
Kolokacji: 2
(7) disc, plane, file, scroll
Kolokacji: 4
(8) tube, hat, rail
Kolokacji: 3
(9) award, Oscar
Kolokacji: 2
(10) nominee, ID, actress
Kolokacji: 3
(11) palace, nomination
Kolokacji: 2
(12) hook, hanger
Kolokacji: 2
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.