"for pictures" — Słownik kolokacji angielskich

for pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla obrazów
  1. for przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They can get six million for the picture right now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo