"in motion pictures" — Słownik kolokacji angielskich

in motion pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: in pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w filmach
  1. in przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can walk best on my hands and feet as you see me in the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo