"with pictures" — Słownik kolokacji angielskich

with pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazami
  1. with przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He held up the book with her picture on the cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo