"including pictures" — Słownik kolokacji angielskich

including pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym obrazy
  1. including przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'll put the full article, including picture and text, on my Website.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo