"through pictures" — Słownik kolokacji angielskich

through pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez obrazy
  1. through przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a young girl she told stories through drawing pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo