"wear with a picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś z obrazem
  1. wear czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was wearing a long, sloppy nightshirt with a picture of a giant panda on the front.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo