"for Columbia Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: for pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla Columbii Obrazy
  1. for przyimek + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    They can get six million for the picture right now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo