"hold the picture" — Słownik kolokacji angielskich

hold the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj obraz
  1. hold czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I said and held the picture in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo