"giant picture" — Słownik kolokacji angielskich

giant picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymi obraz
  1. giant przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When viewed from a distance they form one giant picture of a child.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo