"of Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: of pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Nadrzędnych Obrazów
  1. of przyimek + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    Not at all his kind of picture I should have said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo