"hold pictures" — Słownik kolokacji angielskich

hold pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj obrazy
  1. hold czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I said and held the picture in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo