"stage picture" — Słownik kolokacji angielskich

stage picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz sceniczny
  1. stage rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But gradually the stage picture became a field of figures - a community, perhaps - moving as if by internal fiat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo