"into the picture" — Słownik kolokacji angielskich

into the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do obrazu
  1. into przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I cannot bring your name into the picture, of course.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo