"for a picture" — Słownik kolokacji angielskich

for a picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: for pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla obrazu
  1. for przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They can get six million for the picture right now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo