"by Universal Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: by Paramount Pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Uniwersalne Obrazy
  1. by przyimek + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The same is true for picking plants by pictures from catalogs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo