"picture album" — Słownik kolokacji angielskich

picture album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): album
  1. picture rzeczownik + album rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So Virgin skipped the picture album and made uploads easier.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo