"picture reminds" — Słownik kolokacji angielskich

picture reminds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przypomina
  1. picture rzeczownik + remind czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These pictures, while completely adorable, remind me how very little I've been doing the past 15 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo