"picture sees" — Słownik kolokacji angielskich

picture sees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz widzi
  1. picture rzeczownik + see czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The second picture the man took has previously never seen print.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo