"picture indicates" — Słownik kolokacji angielskich

picture indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wskazuje
  1. picture rzeczownik + indicate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The missing picture of Rákosi indicated that something important had happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo