"picture reflects" — Słownik kolokacji angielskich

picture reflects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz odbija
  1. picture rzeczownik + reflect czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pictures reflect the complicated reality of a life in Belfast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo